Generelle oplysninger 

Disse handels- og abonnementsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved køb på www.flowering.dk  (”Hjemmesiden”), der udbydes af:

Flowering ApS

CVR-nummer: 40180222

Blokken 61, 3460 Birkerød.

E-mail: info@flowering.dk

Tlf.: 9292 5555

Betaling 

På Hjemmesiden kan du betale med følgende betalingsmidler:

Vi tager ikke kortgebyrer.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.  

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.   

Levering

Flowering leverer varerne fra eget værksted/lager, og kører i Nordsjælland og det storkøbenhavnske område.

Det præcise leveringsområde kan ses under siden “om levering”.

Til levering samme dag, skal bestillingen senest ske kl. 9. Bestillinger der angives efter kl. 9, kan risikere at blive leveret næste dag uden kunden får besked. Ved ønske om levering på bestillingsdagen, kan det forekomme, at vi ikke kan skaffe de ønskede blomster, og leveringen derfor ikke helt svarer til beskrivelsen på vores hjemmeside. Dette skyldes, at vores indkøb af varer baseres på det tilgængelige blomsterudvalg. Vi kan ikke garantere, at kunden får besked om dette i de travle tider, men vi vil naturligvis gøre vores bedste. I tilfælde af, at vi ikke kan opfylde kundens ønsker, kompenserer vi med et andet produkt med en højere værdi.

Hvis modtageren ikke er hjemme, stilles varen ved hoveddøren med mindre andet er angivet ved bestilling.

Leveringsprisen er fra kr. 29,00 og op til kr. 64,00 inkl. moms pr. levering afhængig af produkttype og adresse. Flowering bringer ud, hele året rundt inden for vores område.

For alle bestillinger

Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din blomsterhilsen inden for kl. 09:00-19:00.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres på Valentines dag, Mors dag og Fars dag. 

Uden forudgående aftale kan levering af ordrer til hospitaler, Plejehjem, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Fortrydelsesret  

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Dog tilbyder vi at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag, før leveringsdagen ved at ringe eller skrive til vores kundeservice.

Reklamationsret 

Flowering garanterer, at en blomsterhilsen leveret via Flowering altid er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer, skal rettes til:

Flowering ApS

CVR-nummer: 40180222

Blokken 61, 3460 Birkerød.

E-mail: info@flowering.dk

Tlf.: 9292 5555

En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet.

Klageadgang 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@flowering.dk

 Ansvarsfraskrivelse

Flowering påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Flowering fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Flowering er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Flowering som forsætlig eller uagtsom. Flowering kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Persondatapolitik  

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. 

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  

Personoplysningerne registreres hos Flowering ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  

Den dataansvarlige på flowering.dk er Flowering ApS  

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@flowering.dk 

Særlige vilkår for abonnement

Vi sender din valgte buket efter den aftale, der er indgået. Abonnementet kan være med eller uden slutdato. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Oprettelse af abonnement

Ved køb af abonnement opretter man samtidig en Flowering konto. En Flowering konto indeholder blandt andet brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode. Det er disse oplysninger, der skal bruges, hver gang man logger sig på sit abonnement. Det er en betingelse, at man oplyser sin e-mailadresse. Vi sender en kvittering samt bekræftelsesmail med et link til at aktivere profilen på abonnementet.

Betaling af abonnement

Abonnement betales med kreditkort. Det fremgår af betalingsvinduet, hvilke kreditkort der accepteres. Samtidig giver abonnenten tilladelse til, at efterfølgende betalinger trækkes automatisk fra det kreditkort, der anvendes ved købet. Hele abonnementet kan også betales på én gang.

Flowering trækker først pengene fra din konto ved levering af hver ordre i hele abonnementsperioden, medmindre at du har valgt at betale for alle leveringer på én gang. Der bliver sendt en faktura efter hvert træk.  

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. hvis betalingskortet er udløbet, vil abonnenten blive informeret herom på mail og samtidig få mulighed for at ændre kortoplysningerne. Denne information krypteres på betalingssiderne hos vores betalingsudbyder, som er certificeret af Visa og MasterCard. Flowering ApS lagrer ikke følsomme kortoplysninger. Vi gemmer kun oplysninger om de sidste fire cifre i kortnummeret samt korttype. På nogle typer abonnement kan der være mulighed for efterfølgende tilmelding til Betalingsservice, eller andre betalingsformer.

Opsigelse, ferie eller ændring af abonnement

Du kan afbestille, pause eller ændre dit abonnement efter abonnementet er blevet fornyet for første gang. Du kan opsige dit abonnement ved at sende en e-mail til info@flowering.dk eller ringe til kundeservice på 9292 5555. Vi skal have din opsigelse senest 2 dage før, abonnementet skal slutte. Abonnementer med slutdato ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode. Ønsker du at holde pause i dit abonnement eller foretage ændringer, kan dette gøres via din profil på flowering.dk eller ved at kontakte kundeservice.

Har du ændringer til din næste levering, kan disse foretages indtil 2 dage inden leveringsdatoen. Efter den dato, kan vi ikke garantere at ændringerne kan træde i kraft. 

Er der et restbeløb på kontoen, overføres det til en bankkonto efter en skriftlig anmodning fra abonnenten om, hvilken konto tilgodehavendet skal udbetales til. Evt. rabatter som abonnenten måtte have fået i forbindelse med købet, modregnes i tilgodehavendet inden tilbagebetaling.  Der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.   

Ændring af vilkår 

Ændring af abonnementsbetingelser varsles med mindst en måneds varsel. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, sker varsel per mail. Ved mindre ændringer samt ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, varsles der ikke. De gældende abonnementsbetingelser vil altid kunne findes på flowering.dk.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Flowering.dk

Flowering ApS

CVR-nummer: 40180222

Blokken 61, 3460 Birkerød.

E-mail: info@flowering.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 07/09/2021